Dolar $
31.1
%0.18 0.05
Euro €
33.71
%-0.01 -0
Sterlin £
39.47
%0.06 0.02
Çeyrek Altın
3347.04
%0.63 20.77
SON DAKİKA
EKONOMİ Pazar 03 Aralık 2023 09:04

OVP İLE DİR'DE TECİL-TERKİN'İN UYGULANAMAMASI

Orta vadeli Program (2024-2026) Karar ile alınan Sanayide Yerli Üretim ve Ürün Bazlı Teknolojik Dönüşüm ile, 2024 yılının yani önümüzde ki senenin son çeyreğinde büyüme ve ticaret adına önemli kararlar alınmış bulunmaktadır.

OVP ile DİR'de tecil-terkin'in uygulanamaması

Cem Özvardar (İstanbul Kültür Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Görevlisi)

Bu karar ile birlikte;

İhracatta yurtiçi katma değerin ve çıktı ürünün teknolojik seviyesini artırmak üzere Dahilde İşleme Rejiminin öncelikli hedef ürün ve sektör kapsamına ilişkin düzenleme yapılacaktır.

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine istinaden yurt içi alım yapılan  KDV’nun Geçici 17. Maddesine istinaden gerek belgesi olmayan  tedarikçiden alınan hammadde ile gerekse belgeden belgeye alım yapılan işlemlerde tecil-terkin uygulamasında son zamanlarda bazı uygulanamayan hususlar olmaktadır. Buda belgede ki yurtiçi alım avantajını ortadan kaldırmakta veya reel sektörü mevzuat karşısında zor durumda bırakmaktadır.

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında belgeden belgeye teslimlerde, satışı yapan firmanın sahip olduğu belgedeki 8’li GTİP ile yaptığı ithalat ve ihraç ürününde, alış yapan firmanın dahilde işleme izin belgesinde 12’li GTİP alım yapılan firmanın da belgesinde olması istenmektedir.

 

2006/12 DİR Tebliğinde en az 8’li GTİP yazılabilir ifadesi bulunmaktadır. Vergi daireleri ise teslim firmasının GTİP’nin 12 haneli olmasını zorunlu kılmaktadır. Kurumlar arası uygulamanın uyumlu olması ve vergi dairelerince 8’li GTİP kodu yeterli kabul edilmesi sağlanmalıdır.

Diğer bir çok önemli konu ise, dahilde işleme izin belgeleri süresi içersin de ki buna, sure kaydırımı v ek sure alındıktan sonra eksik ihracatı var ise, belgeden belgeye de teslimat yapıldıysa, hammaddeyi teslim alan firmanın tecil ettiği kdv’nin terkin edilmesi için, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile tanımlanan belge sure dışında ki 241. Maddenin 3/h bendi, 30 gün gümrük ek süresi ki usulsüzlükün iki katı ve aynı maddenin 4/4 bendine istinaden usulsüzlükün 4 katı her bir beyanname başına yaptığı işlemde gerçekleştirebildiği halde, uygulamada vergi daireleri tararfından belge sure dışı olduğu için yapılan 241’li en geç altmış günlük ihracatlar taahhüt hesabına sayılmamaktadır

Sonuç olarak, devlet kurumları arasında ki bu farklı uygulamaların ortadan kaldırılması Orta Vadeli Programın daha iyi uygulanmasını  ve dış ticaret açığının azalmasına önemli bir etken olacağına inancım tamdır.

Kaynakçalar;

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

06.09.2023 tarihli Resmi Gazete Karar Sayısı 75978 OVP 


ABONE OL